Fotosynthese meetdienst

Licht op Fotosynthese (LoF) is een unieke dienstverlening aan de tuinbouw, gebaseerd op 30 jaar ervaring met het meten van fotosynthese via de bladgroenfluorescentie. EARS ontwikkelde de eerste handmeter in 1992. Sindsdien hebben verbeteringen het instrument doen slinken tot de huidige miniPPM. Met dit handzame instrument kunnen voor het eerst fotosynthese-lichtcurves (FLC's) worden gemeten. De fotosynthese-lichtcurve toont de fotosynthese van de plant bij elk lichtniveau. Uit de FLC worden het optimale lichtniveau en de groeikracht afgelezen. Deze informatie stelt kwekers in staat lichtschermen optimaal in te stellen en uitgangs-materiaal op groeikracht te selecteren.

Werkwijze

De miniPPM wordt op een statief bij de plant in een donkere ruimte geplaatst. Vervolgens wordt een automatisch meetprotocol uitgevoerd. Vanuit het donker wordt het lichtniveau stapsgewijs verhoogd. Na elke stap krijgt de plant 5-10 minuten tijd om te adapteren. Vervolgens wordt een fotosynthesemeting gedaan. Dit wordt bij elk lichtniveau herhaald. Na afloop wordt een automatisch meetrapport gegenereerd. Dit rapport geeft een tabel met meetwaarden en een grafiek van de FLC. Uit deze grafiek wordt de groeikracht en het optimale groeilichtniveau afgelezen. Ook kan informatie over datum, locatie, soort e.d. worden toegevoegd. Op deze wijze wordt in 1 uur een fotosynthese karakteristiek van de plant verkregen waarvoor anders vele dagen moet worden gemeten.

Schermen: op tijd maar niet te vroeg

Verbranding door te veel licht doet zich vooral vlak na de winter voor. Dan zijn goede scherminstellingen van groot belang. We kunnen daarvoor zorgen door vroeg in het voorjaar de FLC te meten en de schermregeling overeenkomstig in te stellen. In de loop van het voorjaar zal het gewas geleidelijk afharden. Het is dan goed om de meting te herhalen en de scherm-instellingen aan te passen.

Kiezen van uitgangsmateriaal

De keuze van uitgangsmateriaal kan lastig zijn. Groeikracht is een belangrijk criterium. Dat valt met het oog niet vast te stellen, maar is wel te meten met de miniPMM. U kunt een aantal monsters op zicht nemen en laten doormeten. Zo kent U de groeikracht de verschillende alternatieven en dat maakt de keuze helder.

Op vergelijkbare wijze kunnen veredelingsbedrijven de kwaliteit van uitgangsmateriaal verbeteren. De procedure is dan om stekken of zaailingen aan stress te onderwerpen en daarna de fotosynthese te meten.

Wat wij voor U kunnen betekenen

Wij bieden een geavanceerde meetdienst, die

  • ter plekke fotosynthese-lichtcurves meet
  • overeenkomstige meetrapporten genereert
  • de resultaten en conclusies met U doorneemt

Dat alles tegen een zeer concurrerend tarief.

Zelf doen? Wij leren het U graag!

 

Neem contact met ons op

Vul het contactformulier in