miniPPM-300 meetrapport 

De miniPPM-300 is de jongste en meest geavanceerde versie van onze planten-fotosynthesemeter. Het instrument kan automatisch fotosynthese-lichtcurves meten. Daarmee wordt informatie verkregen over het optimale lichtniveau voor de gewasgroei en de corresponderende biomassaproductie (droge stof). Hiertoe creëert het instrument een serie, door de gebruiker gedefinieerde, lichtniveaus. Na aanpassing van het blad aan elk lichtniveau, meet het instrument de bijbehorende fotosynthesesnelheid c.q. droge stofproductie. Alle meetgevens en de grafiek van de fotosynthese-lichtcurve worden opgeslagen in een meetrapport, dat wordt uitgevoerd als pdf en kan worden geprint. Op deze wijze wordt het heel eenvoudig om metingen te documenteren en onderling te vergelijken. Zie hieronder een voorbeeld van het meetrapport. Het meetrapport werd uitgevoerd bij een practicum voor leerlingen van het Dalton Lyceum te Den Haag.


user_images/PPM300_report.png